Zijn er problemen met de communicatie en interacties tussen de diverse afdelingen en/of ploegen?

Veel problemen, verliezen, irritaties ontstaan door gebrek aan goede communicatie. Welke gereedschappen zou je kunnen gebruiken om diverse communicatiestromen (tussen ploegen, afdelingen, etc.) te standaardiseren en binnen welke methodiek worden deze technieken aangeleerd en geborgd?

De methodieken waar deze technieken aangeleerd en geborgd worden zijn: 5S & Autonoom Onderhoud

epl_2 epl