Vind u Veiligheid en MVO belangrijk maar weet u niet hoe iedereen in de organisatie hier aan bij zou kunnen dragen?

MVO is eerder een onderdeel van de visie van een bedrijf dan zomaar één van de doelstellingen. Wat doet het bedrijf op dit moment aan MVO?, Wat zijn de verliezen die nadelig bijdragen aan de 3P’s : People, Planet en Profit? Wat zou eenieder op een pragmatische manier kunnen doen om hier een bijdrage aan te leveren?

De methodieken die hiervoor geschikt zijn: 5S , AO, MVO in praktijk

fabriek