Is uw technische dienst overbelast en zijn zij alleen maar bezig met “brandweer-onderhoud”?

Het heeft vaak geen zin om meer technische mensen in dienst te nemen. Hiermee zal je de betrouwbaarheid van de installaties niet noemenswaardig verbeteren. De oorzaak moet je vinden in het niet goed uitvoeren van breakdown analyses, het niet goed betrekken van de medewerkers in productie binnen het onderhoud en het ontbreken van een goede onderhoudsfilosofie.

De methodieken om deze problemen/verliezen te voorkomen zijn: Kaizen, AO & PM

machine_1

po_1workshop_stappenplan