Heeft u het gevoel dat de machinekennis van de operator/machinebediende verbeterd zou moeten worden?

Verliezen ontstaan doordat installaties niet datgene doen waarvoor ze gekocht zijn. Een groot gedeelte van dit soort verliezen ontstaat omdat de installaties niet goed bediend en onderhouden worden en door verkeerd handelen van de operator waardoor de installatie onnodig wordt blootgesteld aan geforceerde slijtage.

De methodieken om deze problemen/verliezen te voorkomen zijn: AO & Kaizen

werking_netmachine

demonteren_netmachine