Planmatig onderhoud

Binnen Planmatig Onderhoud zijn de inzichten hoe de betrouwbaarheid van een installatie te kunnen garanderen de afgelopen jaren sterk  gewijzigd. Naast de introductie van het Autonoom Onderhoud (onderhoud wat met name door productiepersoneel wordt uitgevoerd) is er ook een duidelijke verschuiving waarneembaar van het periodiek onderhoud naar het voorspelbaar onderhoud. Immers de meeste storingen kondigen zich niet op tijd aan maar ontstaan voor 80 procent op random basis. Heel veel bedrijven echter hebben deze omslag nog niet gemaakt  en denken d.m.v.  meer technisch mensen te werven, de betrouwbaarheid van een installatie te kunnen verbeteren.

Het planmatig onderhoud programma werkt vanuit een stappenplan waarbij in de 1e fase op een pragmatische manier de installatie en de betreffende methodieken op elkaar afgestemd worden waardoor de betrouwbaarheid zal stijgen en in een 2e fase de totale noodzakelijke onderhoudskosten zullen reduceren (spare part management).

planmatig_onderhoud