Makigami

Waar mensen werken, worden verliezen gegenereerd. Verliezen in een machine zijn vaak goed te zien, te vinden of te meten. Verliezen in een (administratief) proces zijn vaak niet zo makkelijk te zien. Immers, binnen een proces zijn er vaak meerdere mensen en afdelingen betrokken en vinden de werkzaamheden met name plaats via intranet, E-mail, telefoon, één-op-één gesprekken etc. De Makigami methodiek helpt ons om deze verliezen inzichtelijk te krijgen en uiteindelijk te elimineren.

De methodiek is gebaseerd op het in eerste instantie inzichtelijk maken van de huidige situatie (ook wel “current state” genoemd). De 2e fase is de ideale situatie vastleggen ( “Ideal State”). Door middel van een cap-analyse komen we uit op de gewenste situatie (“Future state”). Deze gewenste situatie zal door het formeel schrijven van een procedure  gestandaardiseerd en getraind worden aan de betrokken medewerkers binnen de organisatie.

makigami