Kaizen

De kaizen-techniek – kai-zen is een Japans woord en betekent letterlijk ‘verandering naar het goede’ – is een wereldwijd gebruikt principe waarbij op een gestructureerde manier gezocht wordt naar de grondoorzaak van een probleem. Binnen de kaizen-methode worden meerdere technieken gebundeld. Zo is een correcte probleem-omschrijving erg belangrijk (5W-1H techniek). Met behulp van een zgn. procespunt-analyse en een waarom-waarom-analyse wordt de grondoorzaak van het probleem blootgelegd. Ook het formuleren van verbetervoorstellen en het borgen van doorgevoerde verbeteringen is onderdeel van de kaizen-methode.

kaizen