CV Health check

Continu Verbeteren Health-Check  “Geef me een kaart en kompas. Maar als ik niet weet waar ik ben, dan heb ik er niets aan”

De Health-Check is een model (zie figuur) om in korte tijd inzicht te krijgen waar een bedrijf staat. Het zou zonde zijn als je met een CV programma  start dat niet goed aansluit op de huidige bedrijfsvoering. Op basis van een voorbereiding (analyseren van diverse gegevens van het bedrijf), interviews met verschillende medewerkers (van verschillende afdelingen en lagen binnen het bedrijf) en een formele rondgang door het bedrijf wordt  een beeld geschetst waar het bedrijf staat. De bevindingen van deze Health-Check zullen door middel van een feedback-presentatie en op basis van een SWOT-analyse teruggekoppeld worden.

Tevens zal er een voorstel in de vorm van een plan van aanpak gepresenteerd worden hoe en waar te starten met het verbeterprogramma. De health-check neemt afhankelijk van de grootte van het bedrijf ongeveer 4 dagen in beslag en wordt met 2 mensen uitgevoerd. Natuurlijk zullen de bevindingen op een vertrouwelijke manier behandeld worden.

health_check