Autonoom Onderhoud de rode draad binnen een Continu Verbeter Programma

Het Autonoom Onderhoud (AO) is een onderdeel van het Planmatig Onderhoud wat met name door medewerkers uit de productie uitgevoerd wordt. AO is een noodzaak om het productie-proces de hoogste betrouwbaarheid te bezorgen. Het zijn immers de operators die tijdens het produceren het beste in staat zijn gebreken vroegtijdig te signaleren. Natuurlijk moeten zij zich hier wel in bekwamen.  AO is het programma wat hier een grote bijdrage aan zal leveren. Autonoom Onderhoud is een 7-stappenplan. (zie figuur) De eerste 3 stappen richten zich met name op het stoppen van de terugval van een installatie en het weer in basisconditie krijgen van de installatie.

Stap 4 & 5 richt zich veel meer op het verder ontwikkelen van het technisch kennisniveau van de operator. Stap 6 & 7 richt zich op het managementsysteem van AO. De operator is in staat om op autonome basis het AO-systeem in stand te houden. (borging) AO is (samen met  5S) essentiëel binnen een Continu Verbeter programma om de behaalde resultaten goed te kunnen behouden.

ao_blokken